Stowarzyszenie Hospicjum Domowe (SHD)

03-545 Warszawa
ul. Tykocińska 27/35

tel. / faks: [22] 679-67-00

e-mail:
shd.warszawa@gmail.com

KRS: 0000026420

numer konta:
Bank Millennium S.A.
16 1160 2202 0000 0000 2063 8721

SHD dzieli siedzibę z NZOZ
Zgromadzenia Księży Marianów
Hospicjum Domowe.

Pracujemy przez cały tydzień.
Dni powszednie: 8:00 - 21:00
Soboty i święta: 9:00 - 21:00

Aktualności

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe zaprasza wszystkich członków na obowiązkowe Walne Zebranie, które odbędzie się:

20 maja 2015 r. godz. 18.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
 6. Dyskusja.
 7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 8. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie.
 10. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Głosowanie.
 12. Wybór składu Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Wybór składu Komisji rewizyjnej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem,
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Barbara Kierska

Niech blask prawdy o Zmartwychwstaniu

obudzi w nas to, co jeszcze uśpione.


Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzymy wszystkim Przyjaciołom Stowarzyszenia Hospicjum Domowe,

aby te wyjątkowe dni były czasem przemiany serc.

Niech udział w Misterium Wielkiej Nocy ożywia Wiarę,

daje nieustanną Nadzieję oraz umacnia Miłość


w imieniu zespołu pracowników i wolontariuszy

Prezes Stowarzyszenia Hospicjum Domowe


Magdalena Wojno


Warszawa 27 marca 2016 r.

 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe we współpracy z Ośrodkiem Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów zaprasza na

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW
NA WOLONTARIUSZY
"I TY MOŻESZ POMÓC"

termin: 01 - 02.10.2016 r. (I część) oraz 22-23.10.2016 r. (II część)
godziny zajęć: soboty 9:00-18:00; niedziele 9:00-15:00
miejsce: ul. Tykocińska 27/35, Warszawa

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane są: telefonicznie 22 679 67 00; fax - 22 679 68 48;
e-mail: shd.warszawa@gmail.com

Szkolenie organizowane jest w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe projektu „Razem Przeciw Cierpieniu” współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy.

 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe we współpracy z Ośrodkiem Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów zapraszają na

Hospicyjny Piknik Praski

w niedzielę 15 maja 2016r.
w godz. 14:00 – 18:30
do Parku Praskiego

muszla koncertowa ul. Ratuszowa (koło ZOO)

         

Piknik jest organizowany na zakończenie akcji „POLA NADZIEI” 2015/2016 w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe projektu „Razem Przeciw Cierpieniu” współfinansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe we współpracy z Ośrodkiem Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów zaprasza na

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY
"I TY MOŻESZ POMÓC"

termin: 09 - 10.04.2016 r. (I część) oraz 23 - 24.04.2016 r. (II część)
godziny zajęć: soboty 9:00-18:00; niedziele 9:00-15:00
miejsce: ul. Tykocińska 27/35, Warszawa

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane są:
telefonicznie 22 679 67 00; fax - 22 679 68 48;
e-mail: shd.warszawa@gmail.com


Szkolenie organizowane jest w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe projektu „Razem Przeciw Cierpieniu” współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe informuje że zostały zrealizowane zadania II transzy dotacji programu na lata 2014-2016 wspieranego przez Urząd m. st. Warszawy pt. "Razem Przeciw Cierpieniu". Informujemy również że na konto Stowarzyszenia wpłynęły środki na realizację zadań programu na rok 2016.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe (z siedzibą przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie) informuje, że w dniach: 12,13.12.2015 r. za zgodą Domu Kultury Świt w Warszawie podczas koncertu zespołu „FASOLKI” pt. „Gdzie jest Mikołaj” przeprowadzona została zbiórka publiczna (zarejestrowana pod nr 2015/4733/OR w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji); Dochód ze zbiórki w kwocie 1 658,63 zł. przeznaczony został na dofinansowanie wyjazdu zimowego dla dzieci osieroconych.

Ofiaruj chwilę Twojego czasu tym,
którzy mają go już bardzo mało.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Domowe (KRS 0000026420) 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych za 2015 rok.

Ofiarowane przez Państwa środki umożliwiają nam zabezpieczanie chorych w leki i specjalistyczne środki opatrunkowe oraz wyposażanie ich w aparaturę medyczną (koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, ssaki itp.) i sprzęt pomocniczy, ułatwiający funkcjonowanie w chorobie.

Prowadzona przez nas działalność jest nieodpłatna, więc każda pomoc jest bezcenna.

Z serca dziękujemy za wspieranie nas w służbie człowiekowi cierpiącemu.

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele

Najserdeczniej dziękujemy za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2014 na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Domowe.
Jednocześnie zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2015 na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Domowe.
Poruszający jest fakt, że tak wiele osób pamięta o nas a właściwie o Nich - tych wszystkich naszych Siostrach i Braciach, których ziemska droga dobiega kresu.
Aktualnie prowadzimy trzyletni (na lata 2014-2016) program opieki nad pacjentami hospicyjnymi „Razem Przeciw Cierpieniu”, współfinansowany ze środków m. st. Warszawy. Będziemy wdzięczni, jeżeli i w tym roku udzielą nam Państwo wsparcia w jego realizacji.
Państwa dar stanie się darem życia, ponieważ wbrew obiegowej opinii hospicjum nie pomaga umierać, pomaga żyć dopóki życie trwa.

12.05.2015 Obowiązkowe Walne Zebranie

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe zaprasza wszystkich członków na obowiązkowe Walne Zebranie, które odbędzie się:

20 maja 2015 r. godz. 18.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
 6. Dyskusja.
 7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 8. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie.
 10. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Głosowanie.
 12. Wybór składu Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Wybór składu Komisji rewizyjnej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem,
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Barbara Kierska

18.03.2015 Jeden procent

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
KRS 0000026420

Od 1987 r. prowadzimy nieodpłatną działalność
na rzecz chorych u kresu życia tak, aby czas który im pozostał
mogli przeżyć godnie, bez cierpień,
pod własnym dachem, wśród najbliższych.

Zapewniamy m.in.:
opiekę medyczną,
pomoc psychologiczną,
pomoc socjalną,
aparaturę medyczną i sprzęt pomocniczy.

Wpieramy również
nowoczesnymi środkami opatrunkowymi i lekami.

Ofiaruj chwilę Twojego czasu tym, którzy mają go już bardzo mało
aby podarować 1% podatku dochodowego za rok 2014

Tykocińska 27/35, 05-345 Warszawa, tel.(22) 679 67 00;
shd.warszawa@gmail.com

Nasze konto: 16 1160 2202 0000 0000 2063 8721

Z serca dziękujemy za serce

23.12.2014 Wesołych Świąt!

„Najważniejsza godzina w naszym życiu to ta obecna, najważniejszym człowiekiem w naszym życiu jest zawsze ten, który stoi przed nami, najważniejszym dziełem naszego życia jest zawsze miłość”
Lew TołstojDrodzy Przyjaciele,
Państwu, Państwa Rodzinom i Bliskim
składamy najserdeczniejsze życzenia,
aby to, co w życiu ważne i piękne stało się Państwa udziałem,
abyśmy dostrzegali to, co nas łączy i jednoczy
a nie to, co rozdziela,
abyśmy dobro, które nas spotyka
potrafili pomnażać dzieląc je z innymi,
aby nikomu nie zabrakło wiary i nadziei,
aby przy wigilijnym stole
każdy mógł zakosztować życzliwości, miłości i zrozumienia
a niezwykły czas Świąt Bożego Narodzenia
opromieniał radością i pokojem każdy dzień nowego 2015 roku
- w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Domowe
Prezes Magdalena Wojno

Najserdeczniej dziękujemy za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2013 i darów finansowych w roku 2014 na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Domowe w Warszawie, ul. Tykocińska 27/35.
Z wielką radością możemy stwierdzić, że rośnie rzesza pomagających, ale i liczba osób poszukujących pomocy hospicjum.
Dziękujemy za pamięć o nas, a właściwie o Nich – tych wszystkich naszych siostrach i braciach, których ziemska droga dobiega kresu.
Wbrew obiegowej opinii hospicjum nie pomaga umierać, pomaga żyć dopóki życie trwa a dar Państwa jest darem życia.
Dziękujemy. Sercem przytulamy.

17.06.2014 Obowiązkowe Walne Zebranie

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe zaprasza wszystkich członków na obowiązkowe Walne Zebranie, które odbędzie się:
18 czerwca 2014 r. godz. 18.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2013 r.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
 6. Dyskusja.
 7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2013 r.
 8. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie.
 10. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Głosowanie.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem,
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Barbara Kierska

17.06.2014 Zbiórka publiczna w ramach akcji "Pola Nadziei 2014" w Warszawie

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, Warszawa ul. Tykocińska 27/35 zgodnie z decyzją nr AO/750/2014 Prezydenta miasta st. Warszawy, z dnia 13 maja 2014 roku informuje, iż w wyniku zbiórek publicznych w ramach akcji „Pola Nadziei 2013”, na terenie Warszawy, w dniach 18 maja 2014 r. oraz 24 maja 2014 r. uzyskało dochód w wysokości 3 385,09 PLN.

Dochód uzyskany ze zbiórek zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów dyżurów pielęgniarskich w godzinach popołudniowych oraz w dni świąteczne i wole od pracy.

Z serca dziękujemy za serce.

17.06.2014 Zbiórka publiczna w ramach akcji "Pola Nadziei 2014" w Zielonce

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, Warszawa ul. Tykocińska 27/35 zgodnie z decyzją nr 190/2014 Burmistrza Miasta Zielonka, z dnia 21 maja 2014 r. informuje, iż w wyniku zbiórek publicznych w ramach akcji „Pola Nadziei 2014”, na terenie Miasta Zielonka, w dniu 24 maja 2014 r. uzyskało dochód w wysokości 819,05 PLN.

Dochód uzyskany ze zbiórek zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów dyżurów pielęgniarskich w godzinach popołudniowych oraz w dni świąteczne i wole od pracy.

Z serca dziękujemy za serce.

2014.04.04 Zaproszenie na szkolenie dla przyszłych wolontariuszy

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY "I TY MOŻESZ POMÓC"

Szkolenia odbędą się w terminach 26 - 27.04.2014 r. oraz 10 - 11.05.2014 r. w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie

2014.04.04 Dotacja M. St. Warszawa dla Stowarzyszenia Hospicjum Domowe

Nasze Stowarzyszenie, już po raz kolejny, otrzymało dotację na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin.

Na realizację projektu pod nazwą "Razem Przeciw Cierpieniu" otrzymaliśmy 975 000,00 zł przy udziale 243 750,00 zł środków własnych.

2013.10.12 Koncert

„Człowiek jest wielki
Nie przez to, co ma,
Nie przez to, kim jest,
Lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Hospicjum Domowe w Warszawie serdecznie zaprasza na koncert, odbywający się w ramach światowej imprezy muzycznej Voices for Hospices 2013.

Tego dnia na całym świecie odbywają się koncerty będące wyrazem solidarności i braterstwa nas, zdrowych, z tymi, których czas na tym świecie dobiega końca. Wezmą w nich udział miliony ludzi. Dzięki koncertom działające lokalne organizacje opieki paliatywnej mają szansę zdobycia funduszy i zwrócenia uwagi na swoją działalność.

Nasze Hospicjum Domowe od 25 lat opiekuje się nieuleczalnie chorymi na nowotwory, pomagając im godnie przeżyć ostatni czas, we własnym domu, w atmosferze miłości i ciepła.

Po koncercie zapraszamy do wspólnego świętowania JUBILEUSZU:

 • 15-lecia Ośrodka Hospicjum Domowe,
 • 20-lecia Stowarzyszenia Hospicjum Domowe,
 • 25-lecia działalności osób i organizacje, które poprzez dzielenie się swoim czasem, wiedzą, umiejętnościami budowały zespół ludzi oraz przyczyniły się do zainicjowania i rozwoju organizacji w służbie człowiekowi choremu.

DYREKTOR
OŚRODKA HOSPICJUM DOMOWE
Ks. Andrzej Dziedziul

PREZES
STOWARZYSZENIA HOSPICJUM DOMOWE
Magdalena Wojno

Koncert Voices for Hospices 2013
sobota 12 października 2013 godz. 18:45
Kościół Chrystusa Króla
ul. Tykocińska 27/35, Warszawa

Program uroczystości:

 • Godz. 18:00 – Msza św. – Kościół Chrystusa Króla ul. Tykocińska 27/35
 • Godz. 18:45 – Koncert
 • Godz. 19:30 – Wspólne świętowanie, w tym czas wspomnień o trudach i radościach działalności

Koncert zorganizowany przy wsparciu:

   

2013.07.23 Zbiórki publiczne

2013_ogloszenie_o_zbiorkach_legionowo.pdfOgłoszenie o zbiórkach publicznych - Legionowo

2013_ogloszenie_o_zbiorkach_warszawa.pdfOgłoszenie o zbiórkach publicznych - Warszawa

2013_ogloszenie_o_zbiorkach_zielonka.pdfOgłoszenie o zbiórkach publicznych - Zielonka

2013.07.23 Sprawozdanie za rok 2012

shd_sprawozdanie_2012_bilans.pdfBilans.

shd_sprawozdanie_2012_informacja_dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa.

shd_sprawozdanie_2012_merytoryczne.pdfSprawozdanie merytoryczne.

shd_sprawozdanie_2012_merytoryczne_opisowe.pdfOpisowe sprawozdanie merytoryczne.

shd_sprawozdanie_2012_rachunek_wynikow.pdfSprawozdanie finansowe.

31.07.2012: Zbiórki publiczne w ramach akcji "Pola Nadziei 2012"

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, (Tykocińska 27/35, Warszawa) informuje, że w wyniku przeprowadzonych zbiórek publicznych (decyzja Prezydenta m. st. Warszawy nr AO/170/2012 z dn. 17.05.2012) przeprowadzonych na terenie miasta st. Warszawy w okresie od 19.05.2012 – 30.06.2012 r. ramach akcji "Pola Nadziei 2012" uzyskaliśmy dochód w wysokości 3026,32 zł. Dochód przeznaczyliśmy na pokrycie kosztów dyżurów pielęgniarskich w godzinach popołudniowych oraz w dni świąteczne i wolne od pracy.

27.06.2012: Walne Zebranie Członków

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Członków, które przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia w roku 2011 oraz udzieliło absolutorium Komisji Rewizyjnej i Zarządowi, a uzyskaną nadwyżkę finansową przeznaczyło na cele statutowe Stowarzyszenia.

shd_sprawozdanie_2011_bilans.pdfBilans.

shd_sprawozdanie_2011_informacja_dodatkowa.pdfInformacja_dodatkowa.

shd_sprawozdanie_2011_merytoryczne.pdfSprawozdanie merytoryczne.

shd_sprawozdanie_2011_rachunek_wynikow.pdfSprawozdanie finansowe.

02.06.2012: Zbiórki publiczne w ramach akcji "Pola Nadziei 2012"

 • Stowarzyszenie Hospicjum Domowe informuje, że w wyniku zbiórki publicznej (decyzja Prezydenta Miasta Legionowo nr SO.5311.5.2012 z dn. 29.05.2012) przeprowadzonych na terenie miasta Legionowo 2.06.2012 w ramach akcji "Pola Nadziei 2012" uzyskaliśmy dochód w kwocie 357,77 PLN. Dochód przeznaczyliśmy na pokrycie kosztów dyżurów pielęgniarskich w godzinach popołudniowych oraz w dni świąteczne i wolne od pracy.
 • Stowarzyszenie Hospicjum Domowe informuje, że w wyniku przeprowadzonych zbiórek publicznych (decyzja Burmistrza Miasta Zielonka nr 525/12 z dn. 23.05.2012) przeprowadzonych na terenie miasta Zielonka 26-27.05.2012 w ramach akcji "Pola Nadziei 2012" uzyskaliśmy dochód w kwocie 471,38 PLN. Dochód przeznaczyliśmy na pokrycie kosztów dyżurów pielęgniarskich w godzinach popołudniowych oraz w dni świąteczne i wolne od pracy.

21.03.2012: Zbiórka publiczna

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniu 21.03.2012 roku na podstawie decyzji nr AO/81/2012 z dnia 16 marca 2012 roku.

shd_sprawozdanie_ze_zbiorki_2012-03-21.pdfSprawozdanie ze zbiórki.

Wykonanie: AGINUS

Ostatnia modyfikacja strony: 30.09.2016