Stowarzyszenie Hospicjum Domowe (SHD)

03-545 Warszawa
ul. Tykocińska 27/35

tel. / faks: [22] 679-67-00

e-mail:
shd.warszawa@gmail.com

KRS: 0000026420

numer konta:
Bank Millennium S.A.
16 1160 2202 0000 0000 2063 8721

SHD dzieli siedzibę z NZOZ
Zgromadzenia Księży Marianów
Hospicjum Domowe.

Pracujemy przez cały tydzień.
Dni powszednie: 8:00 - 21:00
Soboty i święta: 9:00 - 21:00

Aktualności

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe zaprasza wszystkich członków na obowiązkowe Walne Zebranie, które odbędzie się:

20 maja 2015 r. godz. 18.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
 6. Dyskusja.
 7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 8. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie.
 10. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Głosowanie.
 12. Wybór składu Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Wybór składu Komisji rewizyjnej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem,
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Barbara Kierska

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia,

pragniemy więc życzyć wszystkim Państwu,
Państwa Rodzinom, Przyjaciołom i Bliskim
abyśmy w te prawdziwie rodzinne święta
sprzyjające zadumie i refleksji
znaleźli wszyscy swoje miejsce przy wigilijnym stole,
czas dla najbliższych,
aby nikomu nie zabrakło wiary w dobro i ludzką życzliwość,
abyśmy dostrzegali to, co ważne to co nas łączy i jednoczy
a nie to, co rozdziela.

Niech stanie się to Państwa udziałem.

Życzymy również, by każdy kolejny dzień Nowego Roku 2017
był lepszy od poprzedniego.
By pozwalał uwierzyć w siebie
i dał możliwości realizacji osobistych pragnień, zamierzeń
i nawet tych najbardziej skrytych marzeń.

W imieniu wolontariuszy i pracowników
Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe
Warszawa, ul. Tykocińska 27/35

Szukając szczęścia i dobra innych, znajdujemy własne.
Platon

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele

Najserdeczniej dziękujemy za przekazanie 1% podatku dochodowego za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i indywidualne wpłaty finansowe na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Domowe w 2016 roku.

Dziękujemy za pamięć o nas, a właściwie o Nich – tych wszystkich naszych siostrach i braciach, których ziemska droga dobiega kresu.

Wbrew obiegowej opinii hospicjum nie pomaga umierać, pomaga żyć dopóki życie trwa a dar Państwa jest darem życia.

Zwracamy się z prośbą o wybór naszego hospicjum, przy wypełnianiu rozliczenia rocznego podatku dochodowego Państwa za 2016 r. i wskazanie

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
KRS 0000026420

Pomóżcie nam w naszym działaniu, w naszej misji wobec drugiego człowieka, którzy mają już bardzo mało czasu.

Od 1987 r. prowadzimy nieodpłatną działalność
na rzecz chorych u kresu życia, zapewniając:
ciągłość opieki medycznej
pomoc psychologiczną
pomoc socjalną
aparaturę medyczną i sprzęt pomocniczy
nowoczesne środki opatrunkowe i leki
tak, aby czas który im pozostał
mogli przeżyć godnie, bez cierpień,
pod własnym dachem, wśród najbliższych.

Z serca dziękujemy za serce

Tykocińska 27/35, 05-345 Warszawa, tel.(22) 679 67 00;
shd.warszawa@gmail.com www.shd.waw.pl

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe we współpracy z Ośrodkiem Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów zaprasza na

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW
NA WOLONTARIUSZY
"I TY MOŻESZ POMÓC"

termin: 01 - 02.10.2016 r. (I część) oraz 22-23.10.2016 r. (II część)
godziny zajęć: soboty 9:00-18:00; niedziele 9:00-15:00
miejsce: ul. Tykocińska 27/35, Warszawa

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane są: telefonicznie 22 679 67 00; fax - 22 679 68 48;
e-mail: shd.warszawa@gmail.com

Szkolenie organizowane jest w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe projektu „Razem Przeciw Cierpieniu” współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy.

 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe we współpracy z Ośrodkiem Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów zapraszają na

Hospicyjny Piknik Praski

w niedzielę 15 maja 2016r.
w godz. 14:00 – 18:30
do Parku Praskiego

muszla koncertowa ul. Ratuszowa (koło ZOO)

         

Piknik jest organizowany na zakończenie akcji „POLA NADZIEI” 2015/2016 w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe projektu „Razem Przeciw Cierpieniu” współfinansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe we współpracy z Ośrodkiem Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów zaprasza na

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY
"I TY MOŻESZ POMÓC"

termin: 09 - 10.04.2016 r. (I część) oraz 23 - 24.04.2016 r. (II część)
godziny zajęć: soboty 9:00-18:00; niedziele 9:00-15:00
miejsce: ul. Tykocińska 27/35, Warszawa

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane są:
telefonicznie 22 679 67 00; fax - 22 679 68 48;
e-mail: shd.warszawa@gmail.com


Szkolenie organizowane jest w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe projektu „Razem Przeciw Cierpieniu” współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe informuje że zostały zrealizowane zadania II transzy dotacji programu na lata 2014-2016 wspieranego przez Urząd m. st. Warszawy pt. "Razem Przeciw Cierpieniu". Informujemy również że na konto Stowarzyszenia wpłynęły środki na realizację zadań programu na rok 2016.

20 maja 2015 r. godz. 18.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
 6. Dyskusja.
 7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 8. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie.
 10. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Głosowanie.
 12. Wybór składu Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Wybór składu Komisji rewizyjnej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem,
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Barbara Kierska

2014.04.04 Zaproszenie na szkolenie dla przyszłych wolontariuszy

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY "I TY MOŻESZ POMÓC"

Szkolenia odbędą się w terminach 26 - 27.04.2014 r. oraz 10 - 11.05.2014 r. w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie

2014.04.04 Dotacja M. St. Warszawa dla Stowarzyszenia Hospicjum Domowe

Nasze Stowarzyszenie, już po raz kolejny, otrzymało dotację na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin.

Na realizację projektu pod nazwą "Razem Przeciw Cierpieniu" otrzymaliśmy 975 000,00 zł przy udziale 243 750,00 zł środków własnych.

Wykonanie: AGINUS

Ostatnia modyfikacja strony: 12.12.2016