HOSPICJUM DOMOWE IM. CICELY SAUNDERS

adres:
04-543 Warszawa, ul. Botaniczna 68A
tel. 22 350 73 76
fax. 350 63 11

email:
shd.warszawa@gmail.com

KRS
0000026420

nr konta:
16 1160 2202 0000 0000 2063 8721

Powołane przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe

Pracujemy przez cały tydzień:
dni powszednie: 9:00 – 20:00
soboty i niedziele: 9:00 – 20:00
(kontakt telefoniczny)

Aktualności

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe zaprasza wszystkich członków na obowiązkowe Walne Zebranie, które odbędzie się:

20 maja 2015 r. godz. 18.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
 6. Dyskusja.
 7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 8. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie.
 10. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Głosowanie.
 12. Wybór składu Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Wybór składu Komisji rewizyjnej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem,
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Barbara Kierska

W ten czas Wielkanocny,
życzymy Wam:

Wielu łask, które jeszcze silniej wiążą nas miłością i zaufaniem.
Chwil, które rozświetlają słońce w sercu,
i odradzają wiarę i nadzieję.

Kochani,
oby czas świąteczny stał się czasem rodzinnej zadumy
i dawał siłę do zmagań z trudnościami.
Niech każdy dzień będzie źródłem radości ze wspólnego niesienia pomocy Tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
i Hospicjum Domowe im. Cicely Saunders
Warszawa ul. Botaniczna 68a


Warszawa dn27.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

W Nowym Roku 2017 życzymy Wam zdrowia, szczęścia i spełnienia nawet najśmielszych marzeń i zamierzeń.

Zmiany, jakie zaszły ostatnio w Ośrodku Hospicjum Domowe, zmieniły także radykalnie sytuację Stowarzyszenia. W ciągu wielu lat wspólnej pracy Ośrodek stał się potężną i rozbudowaną instytucją. Zarząd Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów poprzez dyrektora Ośrodka powiadomił nas, że jest jego wolą, by, skoro odpowiedzialność za funkcjonowanie Ośrodka spoczywa na nim jako organie założycielskim hospicjum, w jego rękach znajdowały się także wszystkie ważne narzędzia, a więc dotacje, sprzęt medyczny, leki i wyroby medyczne, słowem cała działalność medyczna. Stanowisko to jest dla nas zrozumiałe; zdajemy sobie sprawę, że współistnienie w jednej instytucji dwóch podmiotów stwarza wiele problemów, które w miarę rozwoju skali działalności nieuchronnie narastają. Jednak w nowej sytuacji Stowarzyszenie zostaje pozbawione możliwości realizacji - w ramach obecnie istniejącego Ośrodka - swojego głównego celu statutowego, jakim jest sprawowanie bezpośredniej wszechstronnej opieki paliatywnej nad nieuleczalnie chorymi u kresu życia.

W związku z powyższym, po wielu naradach, analizach i konsultacjach, Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe podjął niełatwą decyzję o otwarciu nowego etapu działalności a jednocześnie zamknięciu dotychczasowego – to jest o rozwiązaniu z dniem 09.02.2017 r. umowy o współpracy z Ośrodkiem Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów.

Ta wieloletnia współpraca była czasem pięknym i wartościowym, dała nam wiedzę, doświadczenie, stworzyła przyjacielskie więzy. Wierzymy, że nasze wspólne dzieło przetrwa i będzie się dalej wspaniale rozwijało. Przyszła jednak pora, by wyruszyć własną drogą. Jesteśmy przekonani, że zyskają na tym przede wszystkim chorzy, których wciąż przybywa szybciej, niż miejsc, gdzie mogą znaleźć pomoc.

Wszystkich Was zapraszamy do podjęcia wspólnej pracy nad tworzeniem takiego miejsca – nowo powołanego Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders. Pozostajemy w stałym kontakcie mailowym pod adresem shd.warszawa@gmail.com lub telefonicznym (22) 350 73 76; 500 018 155; 796 660 824

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe

14.04.2017 r.

Dotacja m. st. Warszawy dla Stowarzyszenia Hospicjum Domowe

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe (organ założycielski Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders), już po raz kolejny, otrzymało dotację na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin.

Projekt pod nazwą „Zanim przeminę”, opiewający na kwotę 671 697,90 zł został rozpisany do realizacji w okresie: 03.2017-12.2019. Otrzymaliśmy na realizację tego projektu 480 000 zł z dotacji m. st. Warszawy przy udziale 191 697,90 zł środków własnych i wkładu rzeczowego.

Celem realizacji zadania publicznego jest zapewnienie wysokiej jakości wszechstronnej i zgodnej z najnowszą wiedzą medyczną opieki, uśmierzenie bądź złagodzenie wielowymiarowego cierpienia a tym samym poprawa jakości życia osób nieuleczalnie chorych (szczególnie w terminalnej fazie choroby nowotworowej) u kresu życia.

20.01.2017 r.

Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji.

Ulotka »

 

     

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele

Najserdeczniej dziękujemy za przekazanie 1% podatku dochodowego za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i indywidualne wpłaty finansowe na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Domowe w 2016 roku.

Dziękujemy za pamięć o nas, a właściwie o Nich – tych wszystkich naszych siostrach i braciach, których ziemska droga dobiega kresu.

Wbrew obiegowej opinii hospicjum nie pomaga umierać, pomaga żyć dopóki życie trwa a dar Państwa jest darem życia.

Zwracamy się z prośbą o wybór naszego hospicjum, przy wypełnianiu rozliczenia rocznego podatku dochodowego Państwa za 2016 r. i wskazanie

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
KRS 0000026420

Pomóżcie nam w naszym działaniu, w naszej misji wobec drugiego człowieka, którzy mają już bardzo mało czasu.

Od 1987 r. prowadzimy nieodpłatną działalność
na rzecz chorych u kresu życia, zapewniając:
ciągłość opieki medycznej
pomoc psychologiczną
pomoc socjalną
aparaturę medyczną i sprzęt pomocniczy
nowoczesne środki opatrunkowe i leki
tak, aby czas który im pozostał
mogli przeżyć godnie, bez cierpień,
pod własnym dachem, wśród najbliższych.

Z serca dziękujemy za serce

Tykocińska 27/35, 05-345 Warszawa, tel.(22) 679 67 00;
shd.warszawa@gmail.com www.shd.waw.pl

REALIZACJA DOTACJI Z URZĘDU MIASTA ST. WARSZAWY

W LATACH 2014 - 2016

Informujemy, że zrealizowaliśmy zadanie wspierane przez Urząd m. st. Warszawy pt. w ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa otrzymaliśmy dotację na realizację programu dotyczącego opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w latach 2014 – 2016, poprzez wspieranie działań dla osób objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną pod nazwą:

Razem Przeciw Cierpieniu”

we wnioskowanej kwocie 975 000,00 PLN

Celem zadania było zapewnienie wszechstronnej opieki domowej nieuleczalnie chorym szczególnie z chorobą nowotworową, aby godnie, bez bólu we własnym domu, wśród bliskich zgodnie z ich wolą do końca (poprzez wsparcie psychologiczne, socjalnej, pomoc masażysty przygotowującą pacjenta do procesu rehabilitacji, wolontaryjnej niemedycznej.

Główne zadania programu obejmowały:

 • pomoc psychologiczną – służącą adaptacji do zaistniałej sytuacji kryzysowej i umiejętności godzenia się z faktem nieuleczalnej choroby i odejściem bliskiej osoby;

 • pomoc w załatwianiu spraw socjalnych, tj. np. renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego, organizacji fachowej pomocy niemedycznej (wolontariusza) i materialnej, itd.

 • wykonanie masaży leczniczych – wspomagających w uśmierzaniu bólów mięśniowych, spowodowanych długotrwałym unieruchomieniem w łóżku,

 • szkolenie wolontariuszy pracujących bezpośrednio przy łóżku chorego, udzielających telefonicznej informacji z zakresu obejmowania chorych opieką Hospicjum, przyjmujących zgłoszenia na wizyty interwencyjne oraz wypożyczających sprzęt i udzielających wyjaśnień co do sposobu jego funkcjonowania, itd.

 • zakup leków, środków opatrunkowych oraz drobnego sprzętu i aparatury medycznej użyczanych nieodpłatnie naszym podopiecznym.

 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe we współpracy z Ośrodkiem Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów zaprasza na

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW
NA WOLONTARIUSZY
"I TY MOŻESZ POMÓC"

termin: 01 - 02.10.2016 r. (I część) oraz 22-23.10.2016 r. (II część)
godziny zajęć: soboty 9:00-18:00; niedziele 9:00-15:00
miejsce: ul. Tykocińska 27/35, Warszawa

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane są: telefonicznie 22 679 67 00; fax - 22 679 68 48;
e-mail: shd.warszawa@gmail.com

Szkolenie organizowane jest w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe projektu „Razem Przeciw Cierpieniu” współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy.

 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe we współpracy z Ośrodkiem Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów zapraszają na

Hospicyjny Piknik Praski

w niedzielę 15 maja 2016r.
w godz. 14:00 – 18:30
do Parku Praskiego

muszla koncertowa ul. Ratuszowa (koło ZOO)

         

Piknik jest organizowany na zakończenie akcji „POLA NADZIEI” 2015/2016 w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe projektu „Razem Przeciw Cierpieniu” współfinansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe we współpracy z Ośrodkiem Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów zaprasza na

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY
"I TY MOŻESZ POMÓC"

termin: 09 - 10.04.2016 r. (I część) oraz 23 - 24.04.2016 r. (II część)
godziny zajęć: soboty 9:00-18:00; niedziele 9:00-15:00
miejsce: ul. Tykocińska 27/35, Warszawa

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane są:
telefonicznie 22 679 67 00; fax - 22 679 68 48;
e-mail: shd.warszawa@gmail.com


Szkolenie organizowane jest w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe projektu „Razem Przeciw Cierpieniu” współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe informuje że zostały zrealizowane zadania II transzy dotacji programu na lata 2014-2016 wspieranego przez Urząd m. st. Warszawy pt. "Razem Przeciw Cierpieniu". Informujemy również że na konto Stowarzyszenia wpłynęły środki na realizację zadań programu na rok 2016.

20 maja 2015 r. godz. 18.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
 6. Dyskusja.
 7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 8. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie.
 10. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Głosowanie.
 12. Wybór składu Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Wybór składu Komisji rewizyjnej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem,
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Barbara Kierska

2014.04.04 Zaproszenie na szkolenie dla przyszłych wolontariuszy

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY "I TY MOŻESZ POMÓC"

Szkolenia odbędą się w terminach 26 - 27.04.2014 r. oraz 10 - 11.05.2014 r. w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie

2014.04.04 Dotacja M. St. Warszawa dla Stowarzyszenia Hospicjum Domowe

Nasze Stowarzyszenie, już po raz kolejny, otrzymało dotację na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin.

Na realizację projektu pod nazwą "Razem Przeciw Cierpieniu" otrzymaliśmy 975 000,00 zł przy udziale 243 750,00 zł środków własnych.

Wykonanie: AGINUS

Ostatnia modyfikacja strony: 14.04.2017