HOSPICJUM DOMOWE IM. CICELY SAUNDERS

adres:
04-543 Warszawa, ul. Botaniczna 68A
tel. 22 350 73 76
fax. 350 63 11

email:
shd.warszawa@gmail.com

Strona:
hospicjum.warszawa.pl

KRS
0000026420

nr konta:
16 1160 2202 0000 0000 2063 8721

Powołane przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe

Pracujemy przez cały tydzień:
dni powszednie: 9:00 – 20:00
soboty i niedziele: 9:00 – 20:00
(kontakt telefoniczny)

Jak pomagamy?

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe zaprasza wszystkich członków na obowiązkowe Walne Zebranie, które odbędzie się:

20 maja 2015 r. godz. 18.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
 6. Dyskusja.
 7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 8. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie.
 10. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Głosowanie.
 12. Wybór składu Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Wybór składu Komisji rewizyjnej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem,
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Barbara Kierska

Nasze cele

 • Stworzyć chorym warunki spokojnego zakończenia życia we własnym domu.
 • Do końca walczyć o jak najlepszą jakość życia.
 • Dać chorym możliwość decydowania. Nie gasząc nadziei – nie okłamywać. Pozwolić na świadome i godne odejście.
 • Wspierać najbliższych, by mogli towarzyszyć do końca.

Nasze działania

 • Odwiedzamy chorych w ich domach. Leczymy ból i inne objawy nieuleczalnej choroby, pomagamy zachować sprawność, pielęgnujemy.
 • Uczymy opiekunów chorych, jak sobie radzić. Pomagamy rozwiązywać życiowe problemy.
 • Pomagamy w opiece nad dziećmi, zakupach i pracach domowych.
 • Wypożyczamy nieodpłatnie aparaturę medyczną, sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny.
 • Zaopatrujemy chorych będących w trudnym położeniu materialnym w podarowane nam: żywność, pościel, odzież, środki opatrunkowe, artykuły pielęgnacyjne i lecznicze.
 • Towarzyszymy chorym i ich bliskim w poszukiwaniu sensu i nadziei w chorobie, w czasie odchodzenia i w okresie żałoby.

Opieka hospicjum jest nieodpłatna.

Warunkiem objęcia opieką hospicyjną jest zgoda chorego (jeśli jest w stanie ją wyrazić - jeśli nie, to zgoda głównego opiekuna). Konieczne jest także skierowanie z dowolnej placówki medycznej mającej kontrakt z NFZ (lekarz rodzinny, szpital).

Dla chorych i ich rodzin jesteśmy zawsze dostępni. Zasadniczą formą prowadzenia działalności medycznej są wizyty domowe u podopiecznych. Każdym chorym oraz jego najbliższymi opiekuje się wielodyscyplinarny zespół o liczebności i składzie dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Członkowie zespołu opiekuńczego utrzymują z chorymi i ich bliskimi regularny, planowy kontakt i informują się nawzajem o istotnych zmianach w sytuacji. Podopieczni hospicjum mają do dyspozycji dyżurny zespół medyczny udzielający pomocy doraźnej i przyjmujący nowe zgłoszenia. W pilnych przypadkach pierwsza wizyta odbywa się w dniu zgłoszenia, w pozostałych - najpóźniej w ciągu 2 dni.

W siedzibie Stowarzyszenia stale dyżurują lekarze, pielęgniarki i wolontariusze tak, aby zawsze możliwe było udzielenie porady, przyjęcie zgłoszenia, wypożyczenie sprzętu itp.

Regularne dyżury w siedzibie Stowarzyszenia odbywają psycholodzy i pracownik socjalny.

Wszechstronną opieką obejmujemy nie tylko chorych, ale także ich bliskich, włącznie z dziećmi, zarówno w okresie choroby jak i żałoby. Prowadzimy grupy wsparcia dla osób dorosłych oraz spotkania terapeutyczno-rekreacyjne (na miejscu i wyjazdowe) dla osieroconych dzieci.

Zespół medyczny, a także sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny, aparatura medyczna i dary dowożone są do podopiecznych przez kierowców zatrudnionych na zasadzie umowy zlecenia lub umowy wolontaryjnej ze zwrotem kosztów eksploatacji pojazdu prywatnego.

Zespół hospicjum rozwija się i podnosi kwalifikacje. W każdą trzecią środę miesiąca odbywają się spotkania zespołu medycznego i wolontariuszy dla omówienia bieżących problemów i aktualnych informacji oraz wysłuchania wykładów i przeprowadzenia dyskusji na tematy medyczne związane z opieką hospicyjną.

Wykonanie: AGINUS

Ostatnia modyfikacja strony: 20.02.2018