HOSPICJUM DOMOWE IM. CICELY SAUNDERS

adres:
04-543 Warszawa, ul. Botaniczna 68A
tel. 22 350 73 76
fax. 350 63 11

email:
shd.warszawa@gmail.com

Strona:
hospicjum.warszawa.pl

KRS
0000026420

nr konta:
16 1160 2202 0000 0000 2063 8721

Powołane przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe

Pracujemy przez cały tydzień:
dni powszednie: 9:00 – 20:00
soboty i niedziele: 9:00 – 20:00
(kontakt telefoniczny)

Pomóż nam!

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe zaprasza wszystkich członków na obowiązkowe Walne Zebranie, które odbędzie się:

20 maja 2015 r. godz. 18.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
 6. Dyskusja.
 7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 8. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie.
 10. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Głosowanie.
 12. Wybór składu Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Wybór składu Komisji rewizyjnej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem,
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Barbara Kierska

Pracując jako wolontariusz

Możesz:

 • uczestniczyć w opiece nad chorymi (po nieodpłatnym przeszkoleniu),
 • pełnić dyżury telefoniczne w siedzibie SHD,
 • pełnić dyżury jako kierowca, wypożyczając hospicjum własny samochód, dowożąc zespół medyczny i sprzęt do chorych,
 • pracować w biurze SHD,
 • brać udział w organizowaniu przedsięwzięć niemedycznych, takich jak imprezy charytatywne czy działania edukacyjne.

Jeśli możesz przeznaczyć na pracę wolontariusza
choćby kilka godzin w miesiącu - przyjdź do nas!

Przekazując dary rzeczowe

Potrzebne nam są:

 • środki do pielęgnacji chorych:
  • materiały opatrunkowe,
  • pieluchomajtki ("pampersy") dla dorosłych,
  • podkłady na łóżko,
  • środki czystości,
  • środki odkażające.
 • materiały biurowe.

Wspierając nas finansowo

Jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę wpłaconą na nasze konto.

Bezcenną formą pomocy jest przekazanie nam 1% podatku (KRS 0000026420, Bank Millenium 16 1160 2202 0000 0000 2063 8721). Instrukcję przekazania znajdą Państwo pod adresem: pozytek.ngo.pl.

Ofiaruj chwilę Twojego czasu tym,
którzy mają go już bardzo mało.

Tylko tyle czasu potrzeba do przekazania 1% podatku.

O tym, jak ważne jest dla nas wsparcie finansowe niech świadczy fakt, że podstawowy sprzęt medyczny dla naszych pacjentów, taki jak pompy infuzyjne (do podawania leków podskórnie w sposób ciągły) czy koncentratory tlenu (ułatwiające oddychanie chorym z dusznością), kosztuje tysiące złotych (odpowiednio około 4 i 7 tysięcy).

Wykonanie: AGINUS

Ostatnia modyfikacja strony: 20.02.2018