HOSPICJUM DOMOWE IM. CICELY SAUNDERS

adres:
04-543 Warszawa, ul. Botaniczna 68A
tel. 22 350 73 76
fax. 350 63 11

email:
shd.warszawa@gmail.com

Strona:
hospicjum.warszawa.pl

KRS
0000026420

nr konta:
16 1160 2202 0000 0000 2063 8721

Powołane przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe

Pracujemy przez cały tydzień:
dni powszednie: 9:00 – 20:00
soboty i niedziele: 9:00 – 20:00
(kontakt telefoniczny)

Wspierają nas

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe zaprasza wszystkich członków na obowiązkowe Walne Zebranie, które odbędzie się:

20 maja 2015 r. godz. 18.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
 6. Dyskusja.
 7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 8. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie.
 10. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Głosowanie.
 12. Wybór składu Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Wybór składu Komisji rewizyjnej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem,
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Barbara Kierska

M. St. Warszawa współfinansuje projekt pn. Razem przeciw cierpieniu Fundacja Wspólna Droga przekazuje coroczną dotację
Fundacja Proclinica

Liczni darczyńcy przekazują nam 1% swojego podatku.

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele

Wszystkim ofiarodawcom najserdeczniej dziękujemy za przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Domowe.

Z roku na rok rośnie liczba osób poszukujących pomocy hospicjum, ale rośnie także rzesza pomagających. Żałujemy, że nie możemy zwrócić się z podziękowaniem do każdego z Państwa indywidualnie. Tak wiele osób pamiętało o nas, a właściwie o Nich – tych wszystkich naszych siostrach i braciach, których ziemska droga dobiega kresu.

Hospicjum nie pomaga umierać, pomaga żyć dopóki życie trwa, a dar Państwa jest darem życia.

Szukając szczęścia i dobra innych, znajdujemy własne.
(Platon)

Wykonanie: AGINUS

Ostatnia modyfikacja strony: 20.02.2018